De velden die Eduard bejaagt zijn veenweide polders: grasland voor de melkveehouderij.

smient

Hier de wildsoorten die hier voorkomen, enigszins op volgorde van overvloed:

  • Ganzen: Overzomerende grauwe gans, kolgans, nijlgans en Canada gans (juli-mrt)
  • Smient: Vooral in januari, februari en maart.
  • Houtduif: Veel in het ene veld, minder in het andere.
  • Haas: In mooie aantallen in alle velden.
  • Wilde Eend: De laatste 20 jaar enorm afgenomen.
  • Zwarte Kraai: Soms een plaag, het hele jaar.
  • Kauw: Soms een plaag, het hele jaar.
  • Fazant: Komt bijna niet voor.
  • Konijn: Komt niet voor.
  • De vos: Neemt in aantallen toe