Dit kan een lang verhaal worden. Ik zeg het in het kort. Om te leven moet je doden, of dat nu een graankorrel is of een koe, een krop sla of een kip, een worteltje of een vis.

zonsondergang

Hoe kan het dat iemand daar vanaf ziet. Het is het mooiste wat er is in de natuur…….buit!! Prooi!! Voedsel is rijkdom.

Elk mens is een jager. Alleen verstedelijking en afstand van de natuur heeft ertoe geleid dat de mens zijn roots gedeeltelijk uit het oog verloor. Zijn voedsel wordt door anderen gedood en bereid, terwijl hij geld verdient om die anderen daarvoor te betalen, b.v. de slager of de supermarkt.

De leeuw vangt een antilope voor voedsel, de havik een konijn en de snoek een voorntje. Het is nooit anders geweest. Zo wordt een ecosysteem in werking gehouden. De menselijke jager doet dat ook. Oogsten uit overvloed is om zo zijn soort te voeden en een populatie te beheren.

Ja, natuurlijk zijn we ook te ver gegaan daarin met bepaalde vormen van plezierjacht en commerciële jacht (dodo, bizon en trekduif). Maar dat gebeurt ook met de rest van het leven: Hebzucht en lust zie je overal. Het is zaak dit in te zien, om dit in de toekomst te vermijden.